De kwekerij

Al 75 jaar compleet in functioneel groen

Boot & Dart is al meer dan 75 jaar compleet in functioneel groen, zowel wat betreft het sortiment als de maatvoering. Op de kwekerij leggen we ons toe op het kweken van onder andere heesters, rozen, vaste planten, solitairen, coniferen, bos- en of haagplanten en laanbomen. Met een oppervlakte van ongeveer 120 ha zijn we één van de grootste kwekerijen in Nederland.

Kwaliteit staat bij Boot & Dart voorop. We hanteren een hoge standaard als het gaat om onze producten, ons advies en onze oplossingen, maar ook op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken.

Kwekerij Zundert bomen solitairs solitairen Boot En Dart

Laanbomen

Op onze laanboompercelen telen we een breed assortiment chemie vrij onder het keurmerk Planet Proof en biologisch onder het keurmerk SKAL. Wij zetten plantversterkers en biologische middelen in om de boom weerbaarder te maken. Door specifiek sloot- en bermbeheer, door de graspaden met bloemenmengsels, nestkasten voor vogels stimuleren wij het behoud van natuurlijke vijanden en de biodiversiteit Wij werken conform de richtlijnen van het Handboek Bomen 2022

Ingazen heesters Boot En Dart

Vollegrondsteelt

In Boskoop kweken we nog op de ambachtelijk manier in de vollegrond. Wij geven onze planten voldoende ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Op ons containerveld in Zundert kweken we een breed assortiment van heesters en rozen.  We hebben een gesloten systeem (recirculerend) , waardoor er geen emissie naar oppervlakte- en grondwater is.

Containerveld

Containerveld: Op ons containerveld in Zundert kweken we een breed assortiment van heesters en rozen. We hebben een gesloten systeem (recirculerend) , waardoor er geen emissie naar oppervlakte- en grondwater is.

Retentievijver_nieuwe loods_achter (08) recirculatie

Recirculatie

Boot&dart profiteert van recirculatie op hun kwekerij door waterverlies te minimaliseren en voedingsstoffen te hergebruiken, wat resulteert in een efficiënter en duurzamer groeiproces met lagere operationele kosten. Dit biedt een stabielere omgeving voor gewassen en vermindert het risico op ziekten en plagen, waardoor de kwaliteit en opbrengst worden verbeterd.

Boot12 Biologische teelt

Biologische teelt

Boot & Dart streeft ernaar om in de nabije toekomst volledig biologisch te kweken, inspelend op de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde producten.

de kwaliteit

van onze producten

De kwaliteit van onze producten begint bij het uitgangsmateriaal, dat wordt genomen van onze eigen moederplanten. We kweken en veredelen specifiek nieuwe planten die oplossingen bieden en meerwaarde hebben. Drie criteria zijn hierbij leidend: de nieuwe planten moeten gezond en sterk zijn, geschikt zijn voor extensief beheer en een hoge belevings- en sierwaarde hebben. Gedurende het hele kweek- en leverproces is iedere plant en boom volledig traceerbaar. Hiermee zijn vitaliteit en soortechtheid gegarandeerd.

de kwaliteit

van onze logistiek

Bij Boot & Dart staan we voor u klaar met een toegewijd en deskundig team dat erop gericht is onze producten compleet, op tijd en op de juiste plaats te leveren. In één seizoen verwerkt en bezorgt Boot & Dart duizenden verschillende orderregels, van de grootste volumes tot de kleinste bestellingen. Wij beheersen de mate van complexiteit en begrijpen waarom een complete, tijdige en probleemloze levering essentieel is. Hiervoor werken wij met vaste logistieke partners, die precies weten hoe ze onze producten in de beste kwaliteit en op tijd bij de klant kunnen lossen.

Onze twee vestigingen, in Boskoop en Zundert, liggen op de belangrijkste logistieke knooppunten voor de internationale boomkwekerij. Omdat de ‘lijnen’ tussen kantoor, de loods en de kwekerijen kort zijn kunnen we snel, efficiënt, flexibel en zorgvuldig werken. Deze manier van werken verkleint de foutkans aanzienlijk, komt de productkwaliteit ten goede en reduceert de kosten.

de kwaliteit

van ons advies

De betrokken en deskundige medewerkers van Boot & Dart zetten zich in voor het vinden van de beste groene oplossingen voor uw project, hoe complex ook. Wij nemen de tijd om uw project gedetailleerd met u door te nemen, waarbij we u kunnen begeleiden vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de levering van het groen. Onze werkwijze is grondig, inclusief locatiebezoeken, bodemstructuuranalyse, scenario-ontwikkeling en participatietrajecten. Daarbij staat Boot & Dart bekend om zijn maatwerk, optimale afstemming en een klantgerichte benadering.

Boot & Dart Boomkwekerijen BV is voortgekomen uit twee toonaangevende bedrijven met een rijke geschiedenis in de boomkwekerijsector, die teruggaat tot 1951 (Boot & Co) en 1924 (Darthuizer).

Naast duurzame relaties met klanten en leveranciers maakt een langdurige relatie met onze medewerkers een belangrijk onderdeel uit van onze langetermijnvisie.

Boot & Dart combineert het beste van twee werelden: de stabiliteit en toewijding van een familiebedrijf met de professionaliteit en innovatiekracht van een moderne onderneming. Door snel in te kunnen spelen op veranderingen vervult Boot & Dart specifieke behoeften en biedt het oplossingen, die aansluiten bij de dynamiek van de markt.BV

Bij Boot & Dart Boomkwekerijen BV bouwen we aan een groenere toekomst. Onze kwekerijen gaan slim om met water en onze kantoorpanden in Boskoop en Zundert zijn energieneutraal. We zetten ons daarbij sterk in voor biologische teeltmethoden en het gebruik van biologisch afbreekbare potten. Onze ambitie is om volledig biologisch te kweken. Bij Boot & Dart zit duurzaam denken en duurzaam doen in ons DNA. Met onze producten en duurzaamheidsinitiatieven dragen we samen met onze medewerkers en al onze relaties actief bij aan een groenere leefomgeving. Boot & Dart heeft diverse certificeringen, die de toewijding aan betrouwbaar en duurzaam ondernemen onderstrepen.

Co2 prestatieladder

Boot & Dart is actief bezig met haar CO2-reductie. Aan de hand van de CO2 Prestatieladder heeft Boot & Dart inzicht verkregen in haar CO2-uitstoot. In de emissie inventarisatie is de vertaling gemaakt naar onze emissie CO2-footprint.

Vanuit de emissie inventarisatie heeft Boot & Dart een aantal doelstellingen geformuleerd. Aan de hand van deze doelstellingen wil Boot & Dart actief haar CO2-footprint reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het energiemanagement actieplan. Tevens is een en ander te vinden in ons portfolio op Certificaathouders(skao.nl)

Onderstaand de Rapportage Emissie Inventaris

Boot & Dart is met een aantal andere organisaties betrokken bij diverse keteninitiatieven om CO2 te reduceren.

De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.skao.nl

De CO2-prestatieladder is voor Boot & Dart het aangewezen instrument om de emissie inventarisatie ofwel CO2-footprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen. Dit wordt middels het  certificaat onderstreept.

Via onze in- en externe communicatie (onder andere via onze website) willen wij iedereen periodiek op de hoogte brengen van onze vorderingen met betrekking tot het reduceren van onze CO2-uitstoot. U kunt contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt met betrekking tot de CO2 Prestatieladder.

Verder lezen

millieuzorgystemen

Kwaliteitszorgystemen

Maatschappelijk

investeren in

Kennis

Via De Groene Stad en verschillende andere projecten investeert Boot & Dart in de kennis over de toepassing en de meerwaarde van groen. Hiermee ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek naar de bijdrage van bomen en planten aan een leefbare, klimaatbestendige leefomgeving.

Onderzoek van TNO en Universiteit Wageningen

Klantenportal

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
> Aanmelden
> Wachtwoord vergeten